Aloja Vera Nega Lica Proizvodi

 

 

Aloe ACTIVATOR
Aloe ACTIVATOR
1941.31
Rehydration Toner
Rehydration Toner
14,52€
Firming Foundation Lotion
Firming Foundation Lotion
22,68€
Facial Cont. Mask Powder
Facial Cont. Mask Powder
20,72€
Recovering Night Cream
Recovering Night Cream
31,84€
Forever Marine Mask
Forever Marine Mask
22,58€

 

Alluring Eyes
Alluring Eyes
31,95€
Sonya Aloe Eye Makeup Remover
Sonya Aloe Eye Makeup Remover
14,49€
Alpha-E-Factor
Alpha-E-Factor
43,60€
R3 Factor Skin Defence Creme
R3 Factor Skin Defence Creme
43,60€
Sonya Skin Care Kit
Sonya Skin Care Kit
176,52€
Sonya Aloe Purifying Cleanser
Sonya Aloe Purifying Cleanser
37,73€

 

Sonya Aloe Refreshing Toner
Sonya Aloe Refreshing Toner
37,73€
Sonya Aloe Nourishing Serum
Sonya Aloe Nourishing Serum
46,82€
Sonya Aloe Balancing Cream
Sonya Aloe Balancing Cream
35,93€
Sonya Al. Deep Cleansing Exfoliator
Sonya Al. Deep Cleansing Exfoliator
28,30€
Sonya Al. Deep Moisturiz. Creme
Sonya Al. Deep Moisturiz. Creme
31,82€
Infinite Hydrating Cleanser
Infinite Hydrating Cleanser
28,83€

 

Infinite Firming Serum
Infinite Firming Serum
57,04€
Infinite Collagen - Ceramide
Infinite Collagen - Ceramide
56,75€
Protecting Day Lotion SPF 20
Protecting Day Lotion SPF 20
39,76€
Infinite Restoring Creme
Infinite Restoring Creme
63,62€
Smoothing Exfoliator
Smoothing Exfoliator
20,02€
Balancing Toner
Balancing Toner
23,86€

 

Awakening Eye Cream
Awakening Eye Cream
20,02€
Liquid Eyeliner
Liquid Eyeliner
21,92€