Aloja Vera u Terapiji i Prevenciji Kancera

 

UV zracenje, brojni bioloski i hemijski agensi sa dokazanim kancerogenim svojstvima (razni virusi, nikotin, kofein, pesticide, konzervansi, slobodni radikali …), moguci su uzrocnici promena u genskom zapisu ili aktivnosti pojedinih gena sto ima za posledicu ulazak normalne celije u process maligne transformacije. Ovim zapocinje nekontrolisana deoba iz jedne mutirane celije. U tom procesu geneze definitivno postoje novoi na kojima imunski system poznaje tumorsku celiju i razlikuje je od normalne. Na zalost u najvecem broju slucajeva antitumorski odgovor je nezadovoljno efikasan, a tumori su razvili brojne nacine da pokrenuti imunski odgovor izbegnu.

Teziste naucnih istrazivanja, niz godina unazad, jeste ispitivanje mogucnosti manipulacija na nivou imunskog odgovora i pronalazenje agenasa koji bi ga osnazili i omogucili organizmu da se sopstvenim snagama odbrani od kancera.

U tom kontekstu ispitivana sui moguca delovanja Aloe vere na rast i razvoj kancera, a dobijeni rezultati su impozantni. Postoje jasni naucni dokazi da u in vitro uslovima Aloe vera suprimira rast tumorskih celija, stimulise imunski odgovor, pojacava nekrozu tumorskog tkiva i podstice rast zdravih celija o cemu govore brojne publikacije. Drugi nivo ispitivanja – ispitivanje delovanja Aloe vere u in vivo sistemu na kancerima zivotinja takodje su bili impresivni.

Na zalost u zapadnoj medicine ne postoje zvanicni podaci o efektima delovanja ovog agensa na humane tumore, postoje i vrlo su brojna iskustva ljudi koji su samoinicijativnom upotrebom aloje uspevali da pomognu sebi u situacijama kada u zvanicnoj medicine za njih nije bilo pomoci.

Analizom sastava Aloe Vere dobijeni su podaci o postojanju velikog broja komponenata uglavnom ugljenohidratnih (polisaharidi/oligosaharidi) sa imunomodulatornim svojstvom. Efikasnost pojedinih dokazana je vec na intracelularnom nivou, gde putem modulacije aktivnosti odredjenih transkripcionih faktora NF-kB utice na ekspresiju pojedinih gena ciji su produkti kljucni medijatori u realizaciji nespecificnog tako i u realizaciji specificnog imunskog odgovora. Aktivacija pomenutih celija rezultira prdukcijom niza citokina (interleukin 1, tumornekrozis factor, interferon…), sto ima za posledicu aktivaciju T celija i kompletno osnazivanje pokrenutog imunskog odgovora.

U slucajevima kada su zracenje i hemoterapija neophodni, Aloe vera pomaze tako sto minimalizuje ostecenje zdravih celija tkiva, sto je nuzna posledica pomenutih tretmana. Obzirom da u tom procesu narocito stradaju celije imunskog sistema koje su od sustinskog znacaja za oporavak, Aloe vera ce pomoci organizmu, kako u borbi protiv celija kancera, tako i u sprecavanju ostecenja zdravih celija nastalih usled primenjenog tretmana.

Imajuci u vidu imunostimulatorno dejstvo, Aloe Vere, a posmatrano i u kontekstu svih njenih vrsta vec ranije pobrojanih karakteristika, smatra se veoma svrsishodnom njena upotreba u prevenciji kancera. Obzirom da je okidac maligne transformacije kojoj podleze normalna celija, promena na nivou pojedinih gena, uzrokovana delovanjem nekih virusa, kao i niza kancerogenih agenasa kojima nase okruzenje obiluje, u sklopu jednog zdravog nacina zivota upotreba Aloe Vere pomogla bi nam da minimalizujemo njihove stetne efekte.

U tom smislu je znacajno pomenuti njena sledeca dejstva: imunostimulatorno, antioksidaciono, antivirusno, detoksikaciono i UV zastitno dejstvo.