Za 3 meseca do uspeha

 


1 MESEC

- Najmanje 1 prezentacija nedeljno (drži tvoj sponzor, od treće se postepeno uključuješ)

- Ideš na najmanje 2 javne prezentacije (obavezno vodiš 2-3 osobe sa spiska)

- Obavezno prisustvuješ Jonatan Danu (vodiš sve zainteresovane - obavezno novo uključene)

- Uključuješ najmanje 4 nova saradnika

- Slušaš i gledaš kasete, čitaš pozitivnu literaturu (najmanje 30 min svaki dan)

- Sa sponzorom analiziraš protekli mesec i praviš plan za naredni2 MESEC

- Najmanje 1 lična prezentacija nedeljno (držiš lično uz prisustvo sponzora, u svojoj kući)

- Držiš po 1 prezentaciju nedeljno za novog saradnika (po potrebi prisustvuje sponzor)

- Ideš na najmanje 2 javne prezentacije (vodiš uvek po 2 - 3 osobe sa svog spiska)

- Na Jonatan dan vodiš sve svoje nove članove (i zainteresovane koji su čuli prezentaiju)

- Organizuješ obuku za svoje nove saradnike (vodi sponzor)

- Uključuješ najmanje 4 nova saradnika (upoznaješ se sa podsticajnim programima firme)

- Slušaš i gledaš kasete, čitaš pozitivnu literaturu (najmanje 30 min dnevno)

- Sa sponzorom analiziraš protekli mesec i praviš plan za naredni3 MESEC

- Najmanje jedna ličnaprezentacija nedeljno (u svojoj kući bez sponzora - cilj korisnici)

- Najmanje po 1 prezentacija nedeljno za 3 saradnika (odrediti svakome dan)

- Ideš na najmanje dve javne prezentacije mesečno (vodiš osobe sa spiska i pratiš nove)

- Na Jonatan dan vodiš nove članove i zainteresovane (pratiš nove saradnike)

- Organizuješ i vodiš obuku za svoje nove saradnike (uz prisustvo sponzora)

- Sa celom svojom grupom prisustvuješ baznom seminaru (organizuje više linija)

- Uključuješ najmanje 4 nova saradnika (uključuješ se podsticajne programe - Eu reli ...)

- Slušaš i gledaš kasete, čitaš pozitivnu literaturu (najmanje 30 min dnevno)

- Sa sponzorom analiziraš proteklimesec i praviš plan za naredniAKO SVE NAVEDENO SAVESNO URADIŠ - USPEH JE ZAGARANTOVAN !!!