Vreme i Novac

 
Plan od 2 do 5 godina za ostvarenje i jednog i drugogŠta bi uradio?

1. Isplatio bi dugove

2. Novi dom / auto

3. Ulaganja / dobrotvorstvo

4. Putovanja / slobodaMI IMAMO ALATKlasična trgovina

klasicna trgovina


Network marketing MLM

Network marketing MLM
Uključi se - postani član sistema i štedi novac

GRADI SISTEM I ZARADI ČAK 60%Karakteristike:

1. Trenutna zarada

2. Trajna zarada

3. Međunarodne mogućnosti

4. Široka lepeza proizvodaČetri dileme:

1. Kapital - nije potreban

2. Rizik - nema, zadrži radno mesto

3. Stručnost - imamo metodu

4. Vreme - multiplicira seKoraci

1. Snovi - ciljevi

2. Lista poznanika 50 x 50

3. Poziv

4. Marketing plan

Info paket - sledeći susret ( partner, kupac, još informacija)

5. 100% potrošač

6. Sistem (knjige, kasete, seminari)