Poslovna mogućnost sa FLP kompanijom

 

Poslovna Mogućnost sa FLP kompanijom

Prema prof. Stanley-u sa Georgia State University, danas u Americi ima više od 832 000 milionera. Skoro svi su, kaže on, na neki način uključeni u MLM (Multi Level Marketing), a mnogi od njih zarađuju značajne 6-cifrene iznose preko MLM-a. Ova mogućnost je proveravana više od 30 godina. Svako ko stvarno želi da bude uspešan, može to postati u MLM-u. Mnogi su zaradili ogromne sume novca, a bili su raznolikog obrazovanja i nisu se bavili biznisom. Veliki je broj onih koji su uspeli da za prediod od 1 do 3 godine, pa i manje, FINANSIJSKI POSTANU POTPUNO NEZAVISNI.

Većina njih danas zarađuje od 10 000 dolara mesečno, pa i mnogo više! Da, dobro ste pročitali! Samo na prvi pogled deluje nemoguće. To naravno možete i Vi! Potrebno je da to zaista i želite a mi imamo fenomenalan poslovni plan za uspeh! Sve ovo je lako dostižno ako: volite ljude, volite da se družite, želite sami da određujete sopstveno radno vreme, volite da putujete, želite da Vaše sposobnosti dođu do pungo izražaja, želite da radite u timu koji Vi formirate, želite da zarađujete koliko Vi hoćete, želite da budete potpuno SLOBODNI - Da potpuno raspolažete sopstvenim vremenom, da radite kada, kako, koliko i sa kim vi hoćete !

Potpisivanjem ugovora postajete saradnik FLP-a i tako Vam se omogućava nabavka proizvoda istoimene kompanije! Ugovor Va ninašta ne obavezuje, ali Vam otvara sjajne mogućnosti. Uspešna poslovna karijera dolazi do punog izražaja tek uključivanjem Vaših prijatelja u Vašu saradničku mrežu. Dakle, cilj je izgradnja mreže potrošača - vaše saradničke mreže. Vaša zarada je tada procenat od UKUPNOG prometa koji ostvari CELA Vaša saradnička mreža. Napredovanjem u poslu (postizanjem viših nivoa) raste i procenat koji Vam se obračunava od ukupnog prometa. Na taj način raste i Vaša Zarada.

Za dostizanje određenih nivoa prati se ukupan promet koji ostvarujete zajedno sa Vašom Saradničkom mrežom u svaka dva uzastopna meseca. A, da bi ste mogli da ostvarujete pravo da formirateVašu Saradničko - korisničku mrežu, potrebno je da ostvarite drugi nivo, Nivo Asistent Supervizora. To znači da u bilo koja dva uzastopna meseca sakupite 2 boda (promet od oko 400 evra) u čemu će Vam mnogo pomoći Vaši prijatelji koji su Vam ponudili ovu divnu mogućnost.

Tako počinjete sa izgradnjom sopstvenog biznisa. Zarada će Vam tada biti do 100 evra. Zarade na narednim nivoima su: na 3 nivou (Supervizora) Vaša zarada se kreće od 150 do 600 evra mesečno, na 4 nivou (Asistent Menadžer) od oko 500 do 1 500 evra, na 5 nivou (Menadžer) od oko 1 000 do 5 000 evra mesečno i više.

Na nivoima iznad ovih, kojih ima još 7, zarade daleko prevazilaze navedene iznose. Bitan kvalitet ovog MLM-a, što ga razlikuje od svih ostalih, je da

KADA JEDNOM DOSTIGNETE ODGOVARAJUĆI NIVO, NIKADA NE MOŽETE PASTI ISPOD NJEGA.