Planiranje Uspeha

 

Planiranje Uspeha

1. Šta Van se najviše sviđa u marketingu FLP-a ?

2. Koliko želite mesečno da zarađujete ?

3. Koliko sati nedeljno ste spremni da se posvetite ovom poslu ?NAKON 3 MESECA MOŽETE ZARAĐIVATI SA NEDELJNIM RADOM OD

5 - 10 sati ---- 100 - 700 evra

10 - 20 sati ---- 700 - 1 500 evra

više od 20 sati ---- preko 1 500 evraSTEKNITE POVERENJE U PROIZVODE I FIRMU

- Upoznajte proizvode i firmu (prezentacije, brošure, katalozi, kasete, iskustva ...)KORISTITE PROIZVODE

- Steknite lično iskustvo sa proizvodima

- Stvarajte naviku porodičnog korišćenja proizvoda

- Vremenom postajete sam sebi najbolji kupacDISTRIBUIRAJTE PROIZVODE

- Sa oduševljenjem pričajte o pizitivnim iskustvima

- Steknite stalne korisnikeKONTAKTIRAJTE REDOVNO SA KORISNICIMA

- Pratite rezultate ibeležite iskustva sa proizvodima

- Dopunjavajte novim proizvodima nakon prvih dobrih rezultata

- Odgovarajte na sva pitanja korisnika (konsultujte sponzora za ono što ne znate)

- Zadovoljan korisnik je potencijalan saradnik

- Prezentujte poslovnu ponuduPRISUSTVUJTE ZAJEDNIČKIM SARADNIČKIM SASTANCIMA VAŠE SPONZORSKE LINIJE

- Proučite i naučite da prezentujete marketing plan FLP-a

- Prednosti i Pogodnosti MLM-a

- Definišite sopstveni cilj bavljenja MLM-om (nulti korak bez koga se ne može)

- Naučite i uraditesve orake MLM (jedini način da uspete u ovom poslu)VI UČESTVUJTE U MANIFESTACIJAMA FIRME

- Javne prezentacije, bazni semniari

- 'Jonatan Day' međunarodne manifestacije