Pet zlatnih pitanja

 


Pitanja nauči napamet !!! Redosled ne smeš menjati !!!1. Koji je tvoj glavni prioritet ?

2. Zašto si baš taj odabrao ?

3. Zašto je to za tebe važno ?

4. Kakve će biti posledice ako ne dobiješ takvu priliku ?

5. Zašto bi te to brinulo ?MI PRUŽAMO PRILIKU !!!